EN   ES   DE   FR   IT   SV   PT   NL   NO   JA   KO   TH   MY   ZH

ประวัติการทำงานโปโมโดโร
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ tomatolist.com และบันทึกโปโมโดโรจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในคุกกี้ หลังจากคุณเข้าสู่ระบบข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์
เวลาที่มุ่งมั่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12 
ทั้งหมด โปโมโดโร   ทั้งหมด
บันทึกการมุ่งมั่นล่าสุด:
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0